Jak se stát členem

Zde si můžete stáhnout naši přihlášku.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu:
VIZE 2014, Seifertova 39, 130 00 Praha 3