Volební program pro EP

Program VIZE 2014 pro volby do Evropského parlamentu

Jsme proevropská strana a věříme, že sebevědomá, aktivní a prosperující Česká republika je v zájmu Evropské unie, stejně jako silná a prosperující Evropská unie je v zájmu České republiky. Nejsme osamocený prostor sám pro sebe, jsme součástí Evropy a jednoznačně do ní patříme. Do EU směřuje téměř 80 % českého vývozu a přichází z ní do naší země až 90 % přímých investic. Naše prosperita je tedy jednoznačně spojena s prosperitou Evropy.

Na své cestě za úspěchem se však EU zasekla v přemíře byrokracie, omezení, regulací, partikulárních zájmů a také v přebujelém lobbingu. Pokud má EU obstát v současném globálním měřítku, musí přijít s novými myšlenkami a vizemi.

Chceme Evropu flexibilní, moderní, akceschopnou, která není utvářená pro potřeby byrokratů a profesionálních politiků, ale především pro budoucnost mladých Evropanů. Právě jim bude Evropská unie patřit především. Chceme Evropu, která určuje směr v moderních technologiích, v nejnovějších vědeckých poznatcích, ve vzdělání, v moderních formách práce i v životní úrovni. Chceme Evropu, která bude nejen lákavým místem pro imigranty, ale především pro Evropany samotné. Chceme Evropu, ve které budeme hrdí na svůj původ, na svoji zemi. Chceme Evropu, která bude Českou republiku vnímat jako rovnocenného a důvěryhodného partnera.

Evropský víceboj VIZE 2014

Více pracovních příležitostí pro Evropu i Českou republiku
V zemích Evropské unie nemá práci rekordní počet lidí. Celkově je to skoro 27 milionů osob, což je 11 % občanů unie. Stejné rekordy v nezaměstnanosti trhá i Česká republika. Bez práce je přes 625 000 lidí, což je více než 8 %. Z toho celou čtvrtinu tvoří mladí lidé! Jedinou cestou k prosperitě Evropy i České republiky jsou nové pracovní příležitosti především v oblastech moderních technologií, ve vědě, výzkumu, v aplikovaných vědách i ve výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotu. Evropská unie a spolu s ní i Česká republika rozhodně musí nabrat vyšší obrátky. Přišel čas přejít od slov k činům. Více práce do Evropy je jediná správná cesta kupředu. Více práce pro mladou generaci Čechů i Evropanů je základním receptem pro budoucnost Evropy. Chceme prosadit programy na podporu zaměstnávání mladých lidí, zvláště absolventů, jinak z Evropy odejdou. Evropská unie je mladá a její budoucnost na mladých lidech závisí. Už není čas čekat. Dáme proto práci mladým, dáme budoucnost jim, a tím i projektu evropské integrace.

Zjednodušíme hledání práce v rámci EU. Český uchazeč o práci může již dnes využívat databázi evropských pracovních příležitostí EURES, která je bohužel nepřehledná, špatně se v ní vyhledává a není plně využívána pracovníky českých Úřadů práce. Budeme iniciovat její změnu tak, aby se stala maximálně uživatelsky přívětivou a pomáhala i těm, kteří nejsou zběhlí v používání počítače.

Více levnější energie pro Evropu
Cena energie je v Evropě v řadě případů podstatně dražší než v jiných globálních ekonomikách. Snížení cen energií v Evropě a jejich efektivnější využívání přinese větší konkurenceschopnost Evropy, tím i více práce, nižší nezaměstnanost, vyšší životní úroveň. Řešení levnější energie a její efektivnější distribuce se musí stát bezpodmínečnou prioritou. Pro Evropu i pro Českou republiku.

Více české koruny, méně eura
Jsme proti unáhlenému přijetí eura. V této chvíli budeme podporovat a prosazovat udržení naší národní měny. Členství v EU nám přináší řadu výhod, mezi ně však společná evropská měna rozhodně nepatří a ještě dlouho patřit nebude.

Více pohybu pro Evropu
V České republice je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 4x více obézních dětí a 5x více obézních dospívajících než před 15ti lety. V EU trpí nadváhou či přímo obezitou více než polovina dospělé populace. U dětí je to zhruba každé sedmé dítě! Důsledky na zdraví dětí, následné náklady na zdravotnictví a další souvislosti jsou alarmující. Evropa se musí dát do pohybu, musíme děti zvednout od počítačů, tabletů a smartphonů a rozhýbat je, aby mohly zdravě růst a žít. Speciálně Česká republika byla vždy velmocí pohybu a sportovních aktivit. Přinesme toto téma Evropě, protože i díky tomu bude Česká republika i Evropa zdravější, aktivnější, agilnější a úspěšnější. A také v lepší náladě :)

Více zdravého rozumu pro obranu a bezpečnost
Česká obranná a bezpečnostní politika je mnohdy vytvářena lidmi, kteří jí nerozumí a ani nemají snahu něco se o ní dozvědět. Často slepě přebíráme standardy a instrukce jak z EU, tak z NATO, aniž bychom si kladli otázky, zda jsou nám jako České republice ku prospěchu. Chceme, aby se Česká republika začala profilovat jako stát, který má vlastní názor na bezpečnostní politiku i v rámci EU, nikoli jako stát, který čeká, na čem se ostatní domluví, a pak to pokorně přijme. V obranné a bezpečnostní politice chceme i nadále prosazovat pozici NATO jako hlavní obranné aliance, nicméně v bezpečnostním prostředí 21. století vidíme i obrovský potenciál pro roli EU - a to zvláště na poli nových bezpečnostních hrozeb, jako jsou například kyberbezpečnost, kyberkriminalita apod.

Úzká spolupráce mezi EU a NATO je pro nás zásadní a budeme ji podporovat, ale pouze pokud bude flexibilní a nebude docházet k navyšování byrokratického aparátu. Není žádoucí, aby byly dublovány obranné a bezpečnostní schopnosti zajišťované NATO. Jsme rozhodně proti iniciativám vedoucím ke stavění evropské armády. Chceme silné, dobře zajištěné (finančně, materiálově i lidsky) bezpečnostní a obranné sbory České republiky, na které můžeme být hrdi.

Chceme obnovit zvuk a slávu českého obranného a bezpečnostního průmyslu v zahraničí. Toho však nedosáhneme podporou politiky protekcionismu. Český průmysl musí být schopný obstát v mezinárodní konkurenci na domácím i zahraničním poli. Budeme podporovat mezinárodní obranné a bezpečnostní projekty, a to hlavně v rámci vědy a výzkumu.

Více logiky a transparentnosti do systému financování sociálních služeb
Systém získávání dotací pro sociální služby z EU je netransparentní, nepřehledný a nevhodně nastavený. V České republice má většina projektů pouze krátkodobou udržitelnost. Důsledkem toho je, že poskytovatelé sociálních služeb v naší zemi věnují v současné době většinu své energie a času získávání peněz. Píšou nesmyslně podrobné projekty, nesnadno se orientují ve stále nových podmínkách, změnách, nařízeních, poskytovatelích dotací. Na základní poslání sociální služby a jejich vlastní práci, tj. péči o zdravotně postižené, sociálně potřebné, ohrožené děti, seniory či osoby ohrožené sociálním vyloučením, jim logicky zbývá stále méně času, fyzických sil a empatie. Na tento problém se zaměříme. Pro české poskytovatele sociálních služeb budeme požadovat zásadní zlepšení podmínek. Budeme požadovat a prosazovat výrazně delší udržitelnost evropských projektů, snížení náročnosti jejich legislativy a administrativy, důslednou kontrolu rozdělování peněz pro tuto oblast a efektivní vyhodnocení projektů v kontextu probíhající transformace sociálních služeb. Sociální práci a službám vrátíme to, co jim dnes nejvíce chybí – společenské ocenění, důstojnost a především zázemí pro co nejlepší péči o spoluobčany, kteří pomoc ostatních ve svém životě potřebují.

Více zemědělské výroby na českém venkově
Uděláme vše pro to, abychom zrušili nesmyslné sankce EU plynoucí z nadprodukce! Narovnáme dotace mezi státy EU, umožníme prodej zemědělských přebytků na tuzemských farmářských trzích. Tímto mimo jiné vrátíme práci lidem na venkově.

Více investic do výstavby evropské sítě silnic a železnic
Možná to mnohé překvapí, ale řada českých zemědělců je proti dotacím. Proti svým západním kolegům jsou totiž znevýhodněni a dostávají méně, přitom ve skutečně volné konkurenci by obstáli. Mnozí politici slibují, že budou bojovat za narovnání podmínek mezi francouzským a českým farmářem. My ovšem víme, že je to nemožné. Proto budeme prosazovat minimalizaci dotací jako takových. Ty v současné době představují těžko uvěřitelných 42 % rozpočtu EU. Ušetřené peníze chceme přesměrovat do výstavby evropské dopravní a energetické infrastruktury. Co si pod tím představit? V rámci ČR třeba rychlejší dostavbu dálniční sítě a železničních koridorů. Nejdříve si ale musíme udělat pořádek doma, za dosavadní špatné čerpání evropských peněz si totiž můžeme sami. Před vstupem do EU nastavila sociálnědemokratická vláda extrémně složitý a nepřehledný systém čerpání, do roku 2013 jsme měli 24 operačních programů a mnoho dalších regionálních. Kvůli podivnému rozdělování peněz se platily pokuty a zatýkalo se. Naše země má zároveň infrastrukturu třetího světa. Proto přestaňme z evropských fondů financovat opravy zámečků, výstavbu dětských hřišť a stovky dalších „miniprojektů", u nichž velkou část nákladů ukousne administrativa. Takové projekty díky svému obrovskému množství skrývají také velké korupční riziko. Nasměrujme finance do dalších úseků dálnic a železničních koridorů, které pomohou českému průmyslu, zrychlí naše cestování, zlevní zboží a pomohou turismu! V energetické infrastruktuře je dobrým příkladem hodným následování zařazení výstavby ropovodu z Litvínova do německého Spergau mezi prioritní projekty Evropské komise. Uděláme vše proto, aby podobných projektů bylo co nejvíce. Z evropské strany zajistíme důslednou kontrolu projektů, která zabrání českým kmotrům sát peníze z evropských fondů.

Více peněz pro podporu malého a středního podnikání v Evropě
Větší podpora malého a středního podnikání v Evropě, a ne pouze velkých firem, je dalším krokem k nastartování prosperity. Malých a středních podniků je v Evropě 20 milionů, v ČR více než 250 000. Na rozdíl od velkých nadnárodních firem nepreferují pouze okamžité zájmy, ale dlouhodobě působí v rámci svého regionu. Přinášejí do něj práci, um, prosperitu, přispívají k ekonomické a sociální stabilitě. Díky nim je Evropa taková, jaká je. Je čas zaměřit se i na jejich podporu a podpořit jejich růst a rozvoj.

MÉNĚ evropské byrokracie, méně úředníků, nižší náklady na provoz EU
Zasadíme se o snížení byrokracie přicházející z Bruselu. Otravuje nás na každém kroku a stále více nám znepříjemňuje život. Prosadíme větší kontrolu práce europoslanců. Spící a absentující europoslanci nic nevyřeší, jsou ostudou země, kterou reprezentují. Budeme prosazovat snížení nákladů na provoz aparátu EU o 20 %. Snížení nákladů dosáhneme mimo jiné menším počtem úředníků, kteří ve snaze zviditelnit se vymýšlejí absurdní nařízení, mnohdy hraničící se zdravým rozumem.