Proč nás volit

Není nám jedno kde a v čem žijeme, proto naše angažmá v politice. Věříme, že udělat něco navíc pro své okolí, svoji obec, svoji zemi a domov má smysl. Zároveň do politiky chceme přitáhnout nové tváře, které ji dokáží obohatit o nové přístupy i nové myšlenky.

Dělení stran na pravicové, levicové či středové vnímáme jako přežitek. Přicházíme s návrhy a vizemi, které jsou dle našeho přesvědčení výhodné pro naši zemi, společnost, občana. Na prvním místě jsou pro nás racionální a funkční dlouhodobá řešení, nikoli ideologické nálepkování. Chceme silnou a prosperující Českou republiku, která má jasnou dlouhodobou hospodářskou koncepci, sebevědomé občany a kde funguje spravedlivá solidarita silnějších vůči slabším.

Vracíme do politiky selský rozum, který se z ní postupem doby vytratil. Do evropských voleb představujeme kandidáty, kteří se rozhodně v Evropě neztratí a v řadě případů mají unikátní úspěchy v mezinárodním prostředí. Chceme Evropu flexibilní, moderní a akceschopnou. Chceme Evropu, která určuje směr v moderních technologiích, v nejnovějších vědeckých poznatcích, ve vzdělání, v moderních formách práce i v životní úrovni. A chceme také Evropu, v níž Česká republika rozhodně nehraje druhé housle.