O nás

Nedávno českou politickou scénu obohatil nový politický subjekt VIZE 2014, který chce zaujmout voliče a prosadit se novým přístupem i novými pohledy na řešení problémů současné české společnosti.

Předsedou VIZE 2014 byl zvolen Mgr. Aleš Hemer. Zároveň do vedení VIZE 2014 nastupují další zajímavé osobnosti se zkušenostmi jak z komunální politiky, tak z té parlamentní, z akademické i privátní sféry. První místopředsedkyní strany byla zvolena Mgr. Dagmar Navrátilová, dalšími třemi místopředsedy Mgr. Alena Štrobová, PhDr. Marek Merhaut PhD. a Mgr. Jiří Mikl.

Mgr. Aleš Hemer:„Vize 2014 chce přinést nové impulzy do současné politiky. Není náhodou, že jsme zvolili název VIZE. Domníváme se, že naší společnosti vize chybějí a nepochybně chybějí i voličům. Nechceme se soustředit pouze na krátkodobá řešení, ale hlavně na ta dlouhodobá, která obstojí v čase a nebudou vyžadovat změny při každých řádných či mimořádných volbách. Chceme svobodného občana a odpovědnou vládu. Vládu, která bude odpovědná všem svým občanům. Náš rozvoj je možný pouze tak, že nás povedou schopní, a náš systém musí být nastaven takovým způsobem, aby eliminoval neschopné a zločinné typy. Chceme republiku postavenou na silném právním základu s uplatněním zákonů pro všechny bez rozdílu. Je pro nás důležité i posílení pozice státu ve strategických oblastech průmyslu, energetiky a nerostného bohatství.“

V krátké době chce VIZE 2014 představit své programové priority, mezi které bude patřit snížení daní pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, narovnání sociální nespravedlnosti, reálná podpora sdílených a flexibilních pracovních úvazků, nové vize pro střední třídu i pro generaci 50+, nacházející se pod stále větším tlakem, a dále i pro oblast sportu, který je v této době zcela na okraji zájmu našich politiků a státu. VIZE 2014 se chce soustředit na řešení a zkušenosti, které současná politická reprezentace často odmítá respektovat a přitom v mnoha evropských zemích bez problémů fungují.

V nejbližší době VIZE 2014 představí nové webové stránky a ráda by oslovila i další osobnosti, které spolu s ní budou chtít dát České republice cíl a vizi, kterou si zaslouží.

Mgr. Aleš Hemer:„Dobře si uvědomujeme, že v současnosti je na české politické scéně přetlak různých politických stran a hnutí. Zároveň ale až 41% voličů nejde volit a dalších až 30% voličů migruje ve volbách od strany ke straně jen proto, že neví, koho volit. Věříme, že VIZE 2014 řadu z nich svým přístupem i svým vystupováním dokáže oslovit. Winston Churchill kdysi řekl, že drak vzlétne pouze proti větru. Stejně tak je to s vizemi - není jednoduché je prosadit, ale bez nich se žádná společnost nepohne kupředu. My v řadě případů půjdeme proti větru. Díky tomu mohou vzlétnout draci a současně se díky tomu mohou uskutečňovat vize, které společnost dokáží posunout dál.“