Předsednictvo strany

Ales hemer 285x285vMgr. Aleš Hemer, předseda strany

Narodil se 30. 12. 1966 v Praze. Vystudoval španělský a ruský jazyk (tlumočnictví a překladatelství, mezinárodní vztahy). Od roku 1990 podniká. V roce 1990 stál u vzniku Sdružení podnikatelů a živnostníků. Do roku 2010 nebyl členem žádné strany. V roce 2010 se stal členem Strany soukromníků ČR a v témže roce se stal jejím místopředsedou. Tím byl do prosince 2013, kdy ze strany vystoupil. Od roku 2004 podniká ve finanční sféře.
Ve volném čase se věnuje dětem. Na koníčky, kterými jsou hudba (hraje na několik hudebních nástrojů) a sport (především tenis) mu momentálně příliš času nezbývá.

Moje motto: Pokrok přinášejí ti, kteří se odvažují měnit vše, co není v pořádku, a nebojí se vzlétnout proti
větru.

 

 

Dagmar navratilova 1Mgr. Dagmar Navrátilová, 1. místopředsedkyně strany

Má politická kariéra začala zcela nenápadně. Před základní školou, do které jsem vodila svou dcerku, vedla frekventovaná silnice, na níž byl díky předpisům EU před časem zrušen přechod pro chodce. Každý, kdo silnici přecházel, si byl vědom hrozícího nebezpečí. Ovšem vysvětlujte to dětem! Tenkrát jsem se s několika maminkami pustila do „boje za bezpečné přecházení před školou“ a uvědomila si, že řadový občan má v určitých situacích opravdu těžký život.
I z toho důvodu jsem se začala angažovat politicky. V květnu roku 2010 jsem byla za Olomoucký kraj zvolena do parlamentu. Z „obyčejné maminky“ se stala „paní poslankyně“. Dnes už před školou přechod je… Kdyby to byl jediný výsledek mého tříletého působení v parlamentu, stálo to za to. Původní profesí jsem učitelka, logicky jsem se zabývala problematikou školství a také sociální tématikou. Těmto oblastem se chci věnovat nadále. Je řada věcí v tomto státě, které jsou jednoduše řečeno špatně nastaveny. Chci se také spolupodílet na rozvoji VIZE 2014. Ráda bych byla jakýmsi prostředníkem mezi vedením strany a členskou základnou. Pokládám totiž za zásadní, aby mělo úzké vedení strany vždy zpětnou vazbu od svých členů, od těch, kteří znají nejlépe své okolí a problémy s ním spojené

 

 

Alena StrobovaMgr. Alena Štrobová, místopředsedkyně strany

Od roku 2010 působím jako uvolněná radní v MČ Praha 20. Kromě školství a kultury se věnuji sociální oblasti. Původní profesí jsem novinářka a scenáristka, působila jsem v časopisech a v oblasti televizní tvorby. Za scénář publicistického pořadu o pacientech, kteří bojují s leukemií, jsem získala Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Vydala jsem i knihu rozhovorů nazvanou První dámy.
V rámci VIZE 2014 se věnuji sociální oblasti. Zajímá mě například, jak je možné, že v Holandsku dosáhl počet sdílených a flexibilních pracovních úvazků pro rodiče po návratu z rodičovské dovolené úctyhodných 46%, a u nás pouhých 6%?
Proč se ve větší míře neobjevují projekty prevence ztráty zaměstnání a podpora zaměstnanosti věkové skupiny 50+, přestože právě tato skupina patří k nejrizikovějším skupinám na trhu práce? Takových „proč" je spousta. Věřím, že na ně existují odpovědi. Reálné a realizovatelné odpovědi. Ostatně v řadě případů se stačí podívat k našim sousedům a celkem snadno je dokážeme najít. Vím ale, že pro nás jsou v této chvíli nejdůležitější vize. Jasné a konkrétní vize, které nás všechny mohou posunout dál.

 

 

MiklMgr. Jiří Mikl, místopředseda strany

Dlouhá léta jsem pracoval v jedné z největších bank jako project manager, následně působil ve státním sektoru v oblasti podpory exportu. Vlastní rodinu zatím nemám, „vrhl“ jsem se tedy na sebevzdělávání, konkrétně jsem v loňském roce ukončil studium politologie a v současné době studuji ve „volných chvílích“ II. ročník magisterského studia, obor Bezpečnostní studia. Mezi moje další koníčky patří sport, historie, památky.
Nedávno jsem zahájil studium latiny. A zní je i mé politické motto: „A NIHILO NIHIL“ - Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne.
V politice jsem z prostého důvodu: věřím, že je rozhodně lepší se aktivně zapojit a pokusit se být členem skupiny lidí, která chce něco změnit, s něčím původním přijít a uskutečnit. Vize 2014 je proto mojí jasnou volbou.
Studium politologie mě přivedlo kromě poznání teorie k velkému respektu k praxi a reálnému životu. Velmi věřím na zpětnou vazbu od lidí, které kolem sebe potkávám. V jejich postřehy a také podněty. Ti nežijí jen ve velkých městech, ale i v těch nejmenších vesničkách… A protože mám pocit, že někdy se na ně zapomíná, chci svou prací přispět v jejich prospěch. Aby i oni viděli, že jejich život a práce má vizi.